GDPR

Vi bruger Nemtilmeld, som medlemssystem og det overholder EU’s Persondataforordning af 25. maj 2018. Der ud over har vi gennemgået alle vores arbejdsgange i klubben, så vi har fokus på hvordan vi håndterer vores medlemmers og de frivilliges data.

Vi efterspørger kun de mest nødvendige informationer på vores medlemmer og når vi beder om fødselsdato og køn skyldes det, at disse informationer er et krav i forbindelse med opnåelse af medlemstilskud. Hvis klubben bliver udtrukket til revision af fx kommunen eller Dansk Ungdoms Fællesråd, som vi modtager medlemstilskud fra, så bliver vi bedt om at udlevere information om vores medlemmer til et revisionsfirma, som vil lave stikprøvekontrol. Dette er det eneste tilfælde, hvor vi vil udlevere information om klubbens medlemmer!

Vi opbevarer kun data i fem år, som påkrævet i forhold til lovgivning vedr. regnskaber.

Lukket for kommentarer.