Generalforsamling

Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub – Holger holder generalforsamling den 11. maj 2022 kl. 19 i Slangerup Bio.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt to suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Lukket for kommentarer.