Generalforsamling

Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub – Holger holder generalforsamling den 10. maj 2023 kl. 19 i Slangerup Bio.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt to suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Lukket for kommentarer.