Generalforsamling

Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub – Holger holder generalforsamling den 14. maj 2024 kl. 19 i Slangerup Bio.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt to suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Lukket for kommentarer.