Generalforsamling

Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub – Holger holder generalforsamling den 20. maj 2025 kl. 19 i Slangerup Bio.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt to suppleanter
6. Valg af revisor
7. Fastlæggelse af datoer for den kommende sæson
8. Eventuelt

Lukket for kommentarer.